Maatschappelijke betrokkenheid van HSE-NOW

Hoe kan HSE-NOW een bijdrage leveren aan onze maatschappij?
Mijn eerste maand als zelfstandige is goed verlopen.
Enthousiaste reacties uit mijn omgeving, leuke opdrachten en 259 unieke bezoekers op mijn website.
Maar als je zelf verantwoordelijk bent voor je opdrachten en je bedrijfsvoering, dan ga je ook nadenken over de toekomst.
Bijvoorbeeld; welke opleidingen of cursussen wil ik gaan volgen om mezelf te verbreden of te verdiepen, met wie wil ik samenwerken en hoe ben ik voorbereid op vervelende onvoorziene omstandigheden? En bij die toekomstvisie hoort ook: en hoe wil ik dat anderen HSE-NOW zien?
Je bent wat je doet en daarom is het van belang dat je bezig bent met de juiste dingen. Ik heb bij een paar grote bedrijven gewerkt, bijvoorbeeld Joulz. Maatschappelijke betrokkenheid was erg belangrijk bij Joulz en dit straalde ook van de organisatie af, bijvoorbeeld op de MVO-dagen die gehouden werden en waaraan alle medewerkers meededen. Zo heb ik een dag meegelopen bij het ASVZ in Sliedrecht bij de begeleiding van bewoners en heb ik een dag de handen uit de mouwen gestoken bij Stichting De Uil, klussendienst en armoedebestrijding in Rotterdam Vreewijk.

In dit kader ben ik gaan nadenken over de bijdrage van HSE-NOW aan de maatschappij. En in het begin kwam ik niet verder dan: paperless werken, afval scheiden, 100% groene energie afnemen en goede doelen financieel steunen. Maar dat voelt slechts als window-dressing.

Gratis veiligheidskundige ondersteuning…dat wordt mijn bijdrage
Ik heb altijd ontzettend veel respect voor mensen die vrijwilligerswerk doen. Bijvoorbeeld op een kinderboerderij, als klussendienst voor arme mensen, met gehandicapten of de mensen die zich inzetten voor sociale projecten in het buitenland. Nu ben ik zelf al 12 jaar vrijwilliger bij de brandweer maar dat is toch anders. Ik voel me meer een parttimer dan een vrijwilliger.
Mijn maatschappelijke bijdrage blijft dicht bij mijn vakgebied. Ik bied dit jaar 50 uur mijn kennis en kunde aan als hoger veiligheidskundige aan stichtingen, goede doelen en initiatieven van vrijwilligersorganisaties. Denk bijvoorbeeld aan:
– Het geven van instructie aan vrijwilligers die risicovolle activiteiten uitvoeren, bijvoorbeeld met risicovolle arbeidsmiddelen;
– Het uitvoeren van een risico inventarisatie voor de werkzaamheden van vrijwilligers;
– Het geven van advies om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s bij een project te beheersen;
– Andere soortgelijke activiteiten.

Dus kent u een organisatie die hier gebruik van zou willen maken? Of bent u zelf betrokken bij zo’n organisatie? Mail of bel dan via de contactgegevens op de contactpagina.

De werkuren zijn volledig kosteloos. Voor daadwerkelijk gemaakte kosten, bijvoorbeeld brandstof of materialen, kan een vergoeding tegen kostprijs worden gevraagd.