Selecteer een pagina

Ontslag op staande voet of PBM’s van de zaak?

19 april 2015

Ontslag op staande voet

Laatst sprak ik een vriend van mij, eigenaar van een klein bouwbedrijf. Hij wilde advies. Via medewerkers kreeg hij het signaal dat er een medewerker PBM’s pikte.

Is dat een geldige reden voor ontslag op staande voet?

Ja, diefstal is een geldige reden voor ontslag op staande voet. Dit houdt in dat de werkgever direct stopt met betalen en dat de werknemer het recht op ww verliest.

Maar is dat wat je wil? Heb je eerder issues gehad met deze medewerker? En hoe zit het met je ziekteverzuim binnen je bedrijf?

Nee ik wil hem niet ontslaan. Maar ik wil ook geen situatie creëren waardoor het lijkt alsof diefstal acceptabel is. Deze man is al 7 jaar een prima werknemer van mij. En het kortdurend ziekteverzuim is laag. Ik heb wel een aantal langdurig zieken gehad. Een werknemer die ernstig ziek werd, een medewerker die een spierscheuring heeft opgelopen bij het voetballen en een werknemer die oogletsel heeft opgelopen bij klussen thuis.

Veilig werken, ook thuis!

Hoe ver ben je betrokken met je werknemers? Wil je dat ze ook thuis veilig klussen? Mag ik je eens een optie voorleggen? Stel kosteloos de PBM’s ter beschikking, ook voor thuis klussen! Immers: als er letsel ontstaat met thuisklussen, dan heeft dit direct effect op het werk. Er kan verzuim of beperkte inzetbaarheid door ontstaan en dit zijn directe kosten voor jou als werkgever! En als laatste, maar zeker niet als minste, wil ik het argument aanhalen dat het naar je werknemers een signaal van betrokkenheid is.

Dus ze mogen met dozen brillen, handschoenen en stofkapjes naar buiten lopen? Weet je wat dat kost?

Ik zou het reguleren als ik jou was. PBM’s meenemen voor eigen gebruik is,, in overleg geoorloofd. Zonder overleg is diefstal. Zo kun je als werkgever een vinger aan de pols houden om hoeveel PBM’s het gaat.

Ik ga het eens proberen als pilot Pat!

Facts and figures

Jaarlijks raken er 200.000 mensen gewond bij het klussen in en rond het huis. Hiervan hebben er 120.000 een medische behandeling nodig en belanden er zelfs 2.700 mensen in het ziekenhuis. Er komen gemiddeld 28 mensen per jaar om bij het klussen in en rond het huis. (bron: VeiligheidNL). En deze cijfers gaan over veiligheidsissues, niet eens over gezondheidsonderwerpen zoals gehoorschade, gezondheidsschade, klachten aan het bewegingsapparaat enzovoorts.

Werkgeverschap 2.0

Het beschikbaar stellen van PBM’s of deugdelijke arbeidsmiddelen voor het klussen in de privéomgeving is wellicht geen werkgeversverantwoordelijkheid maar getuigt wel van betrokkenheid. Daarnaast heeft de werkgever er baat bij als de werknemers na het weekend weer veilig en gezond op het werk komen.

Hoe doet u dit binnen uw organisatie? Wat is uw betrokkenheid buiten werktijd?