Week van de RI&E…wij doen mee!

Week van de RI&E

In de week van 15 tot en met 19 juni 2015 is er de Week van de RI&E. De Week van de RI&E is een initiatief van www.rie.nl en wordt jaarlijks gehouden. Tijdens de Week van de RI&E worden er allerlei activiteiten georganiseerd om werkgevers te inspireren om actief bezig te zijn met de risico’s voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Omdat HSE-Now dit doel onderschrijft bieden wij gratis onze diensten aan.

Gratis digitaal advies
U kunt in de Week van de RI&E gratis bij ons terecht voor een vraagstuk dat in verband staat met uw RI&E.
Denkt u hierbij aan:
– Hoe u uw RI&E dynamisch inricht zodat deze altijd actueel is
– Hoe om te gaan met specifieke knelpunten uit uw RI&E
– Hoe u de veiligheidscultuur binnen uw organisatie kunt koppelen aan uw RI&E

U kunt uw vraag (en eventueel uw bijlagen) mailen naar info@hse-now.nl.
U krijgt uw antwoord telefonisch of per mail. Indien uw vraagstuk hierom vraagt zal uw locatie kosteloos bezocht worden.

Gratis Workshop ‘Dynamisch houden van de RI&E’
Het actueel houden van de RI&E is een wettelijke verplichting.
Veel organisaties hebben hier problemen mee en besteden iedere paar jaar veel geld aan een nieuwe RI&E. Om dit te voorkomen krijgt u in deze workshop handvatten om uw RI&E dynamisch te houden. In de workshop is er aandacht voor:
– Wettelijke verantwoordelijkheid
– Wat is een dynamische RI&E
– Inrichten van het proces
– Relatie met het managementsysteem
– Verantwoordelijkheid binnen de organisatie
– Discussiemoment
Deze workshop is onder anderen bedoeld voor veiligheidskundigen, preventiemedewerkers, KAM coördinatoren, werkgevers en andere betrokkenen en verantwoordelijken bij de RI&E.

Meld u aan via info@hse-now.nl

Locatie: Lübeck 22 in Barendrecht
Dit is de locatie van S2N Nederland (www.s2n.nl)

WeekRIE-Logo

Ontslag op staande voet of PBM’s van de zaak?

Ontslag op staande voet

Laatst sprak ik een vriend van mij, eigenaar van een klein bouwbedrijf. Hij wilde advies. Via medewerkers kreeg hij het signaal dat er een medewerker PBM’s pikte.

Is dat een geldige reden voor ontslag op staande voet?

Ja, diefstal is een geldige reden voor ontslag op staande voet. Dit houdt in dat de werkgever direct stopt met betalen en dat de werknemer het recht op ww verliest.

Maar is dat wat je wil? Heb je eerder issues gehad met deze medewerker? En hoe zit het met je ziekteverzuim binnen je bedrijf?

Nee ik wil hem niet ontslaan. Maar ik wil ook geen situatie creëren waardoor het lijkt alsof diefstal acceptabel is. Deze man is al 7 jaar een prima werknemer van mij. En het kortdurend ziekteverzuim is laag. Ik heb wel een aantal langdurig zieken gehad. Een werknemer die ernstig ziek werd, een medewerker die een spierscheuring heeft opgelopen bij het voetballen en een werknemer die oogletsel heeft opgelopen bij klussen thuis.

Veilig werken, ook thuis!

Hoe ver ben je betrokken met je werknemers? Wil je dat ze ook thuis veilig klussen? Mag ik je eens een optie voorleggen? Stel kosteloos de PBM’s ter beschikking, ook voor thuis klussen! Immers: als er letsel ontstaat met thuisklussen, dan heeft dit direct effect op het werk. Er kan verzuim of beperkte inzetbaarheid door ontstaan en dit zijn directe kosten voor jou als werkgever! En als laatste, maar zeker niet als minste, wil ik het argument aanhalen dat het naar je werknemers een signaal van betrokkenheid is.

Dus ze mogen met dozen brillen, handschoenen en stofkapjes naar buiten lopen? Weet je wat dat kost?

Ik zou het reguleren als ik jou was. PBM’s meenemen voor eigen gebruik is,, in overleg geoorloofd. Zonder overleg is diefstal. Zo kun je als werkgever een vinger aan de pols houden om hoeveel PBM’s het gaat.

Ik ga het eens proberen als pilot Pat!

Facts and figures

Jaarlijks raken er 200.000 mensen gewond bij het klussen in en rond het huis. Hiervan hebben er 120.000 een medische behandeling nodig en belanden er zelfs 2.700 mensen in het ziekenhuis. Er komen gemiddeld 28 mensen per jaar om bij het klussen in en rond het huis. (bron: VeiligheidNL). En deze cijfers gaan over veiligheidsissues, niet eens over gezondheidsonderwerpen zoals gehoorschade, gezondheidsschade, klachten aan het bewegingsapparaat enzovoorts.

Werkgeverschap 2.0

Het beschikbaar stellen van PBM’s of deugdelijke arbeidsmiddelen voor het klussen in de privéomgeving is wellicht geen werkgeversverantwoordelijkheid maar getuigt wel van betrokkenheid. Daarnaast heeft de werkgever er baat bij als de werknemers na het weekend weer veilig en gezond op het werk komen.

Hoe doet u dit binnen uw organisatie? Wat is uw betrokkenheid buiten werktijd?

Tiener geweigerd om handbagage…wat een schande…toch?

Op 3 april las ik in een artikel in een online krant over een tiener (14) die op de Londense Luchthaven Stansted werd achtergelaten omdat ze twee stuks handbagage had. Wat ze ook voorstelde, niets hielp. Contant bijbetalen kon niet en ze had geen creditcard, de handbagage meenemen of achterlaten was ook geen optie. Ze had gewoon pech en mocht niet mee. Nu voel ik niet de intense behoefte om over deze kwestie een mening op te schrijven en te publiceren maar de casus heeft me wel aan het denken gezet.
Was het wereldnieuws geworden als de grondsteward(es) het meisje gewoon had doorgelaten? Ik denk het niet.
Maar wat nu als er geklaagd was dat andere passagiers ook wel de behoefte hadden gehad om 2 stuks handbagage mee te nemen? Dan had de steward(es) een probleem gekregen.
Contant geld aannemen neigt al gauw richting een integriteitskwestie en de tas achterlaten kan ook uitdagingen opwerpen in het kader van terrorisme om maar iets te noemen.
Dus wat deed de steward(es)?…die weigerde…volledig conform procedure. In het huidige informatietijdperk is de imagoschade niet te overzien bij een dergelijke casus en probeert de werkgever het vege lijf te redden door te stellen dat het meisje natuurlijk gewoon toegelaten had moeten worden. Excuses!
Ik geloof er geen bal van. De werkgever heeft de processen strak geregeld en het volgen van dit proces is verplicht. Afwijken zal, zoals hierboven geschetst, onherroepelijk tot andere gevolgen leiden waarbij de werknemer een uitdaging had gehad.

En dan nu, voordat u denkt dat ik toch echt een mening over deze casus wil ventileren, de crux.
Maakt u gebruik van procedures? Ja? Hoe strak zijn ze?
Mogen werknemers afwijken? Ja? Heeft u ze daar dan voldoende voor opgeleid zodat ze goede beslissingen kunnen nemen?
Heeft u met de werknemers afgesproken in welke situaties ze mogen afwijken en in welke situaties niet?
En als uw werknemer zich aan de procedure houdt, en bijvoorbeeld het werk niet kan uitvoeren, en de klant wordt heel boos…steunt u uw werknemer dan? Ook als het landelijk nieuws wordt? Of zegt u: “sorry, dan heeft onze werknemer niet goed gedaan.”?
En als de werknemer afwijkt van de procedure en het gaat fout, steunt u de medewerker dán?

Wat voor soort organisatie heeft u en wat is de organisatiecultuur op het gebied van veiligheidsbewustzijn? Heeft u die proactieve bewuste professionals die de 50 grijstinten tussen uw zwart-witte procedures kunnen bewandelen? Of moet u bovenmatig veel energie steken in voorlichting en onderricht en toezicht om er alles aan te doen dat uw werknemers tussen de lijntjes kleuren?
Ga uw eigen organisatieprocedures eens door en denk aan dat meisje met die tweede tas handbagage.